Psychi-artist

 

Mae Rhys yn gweithio ac ymchwillio yn seicatryddiaeth yng Nghaerdydd, ond hefyd wedi profi llwyddiant yn y byd celf. Mae ganddo ddiddordeb yn y berthynas rhwng seicoleg/seicatryddiaeth a'r byd gweledol, ac mae ei argraffiadau yn seiliedig ar themau fel cyflwr a salwch meddwl a hunaniaeth. Mae wedi arddangos ei waith yn Llundain a Chymru, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol ac arddangosfa flynyddol 'Association of Illustrators' Prydain, ac wedi derbyn nifer o gomisiynau ar gyfer cylchgronau a llyfrau dros y blynyddoedd. Mae wedi astudio yng ngholegau celf megis St Martins a Kingston yn Llundain - gan dderbyn gradd dosbarth cyntaf yno - ac yn awr yn ymchwilio'r defnydd o ddarluniau a 'multimedia' yn y byd ymchwil, therapi ac addysg ar gyfer unigolion, teuluoedd/gofalwyr, myfyrwyr meddygol, a'r cyhoedd yn gyffredinol.

  

Rhys works and researches in the field of psychiatry in Cardiff, but has also gained some successes in the art world. He is interested in the relationship between psychology/psychiatry and the visual world, and much of his work is based on themes such as mental states and disorders and identity. He has exhibited in London and Wales, including the National Eisteddfod and the 'Association of Illustrators' (UK) annual exhibitions, and has received a number of commissions for publications which have been distributed throughout the country. Rhys has studied in art colleges such as Central St Martins and Kingston University, London - where he graduated with a first class degree - and is now investigating the use of illustrations and multimedia further in research, therapy and education for individuals, families/carers, medics and the general public.

 

Dolenni i fwy o wybodaeth - Links to more information: 

Bevan Jones, Rh, Thapar, A, Rice, F, Beeching, H; et al. (2018) A Web-based Psychoeducational Intervention for Adolescent Depression: Design and Development of MoodHwb. Journal of Medical Internet Research (JMIR) Mental Health.

Fletcher, L. (2017) The psychi-artist. RCPsych Insight. p18.

Bevan Jones Rh, Thomas J, Lewis J, Read S, Jones I. (2017) Translation: From Bench to Brain - Using the visual arts and metaphors to engage and educate. Research For All. 

Bevan Jones, Rh. (2017) Behind the picture: Metaphors of the mind. MRC Insight. 

Boag, Z. (2014) Metaphors of the Mind. New Philosopher

Lewis, J, Thomas J, Bevan Jones Rh, Read S. (2012) Translation: From Bench to Brain-Report on a Public Engagement Arts Exhibition.