Amrywiaeth o ddelweddau a chomisiynau - A variety of images and commissions